www.chmu.xf.cz

Neoficiální informace o ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav

Úvodní stránka


Český hydrometeorologický ústav, nebo-li zkráceně ČHMÚ, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Jedná se o tzv. ústřední státní ústav České republiky, který se zabývá zejména meteorologií, klimatologií, čistotou ovzduší a hydrologií.

Náplní činnosti ČHMÚ je tedy například předpovědní a výstražná služba počasí a další služby v oborech meteorologie, klimatologie nebo hydrologie, přičemž data a informace, které plynou z těchto činností jsou poskytovány přednostně pro potřeby státní správy.
Ústav se organizačně člení na čtyři úseky: úsek meteorologie a klimatologie, úsek hydrologie, úsek ochrany čistoty ovzduší a úsek ekonomicko-správní a na samostatný odbor informačních technologií. ČHMÚ má kromě sídla v Praze ještě dalších šest poboček: české Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hrades Králové, Brno a Ostrava.

Na těchto stránkách (toto nejsou oficiální stránky ČHMÚ!) naleznete informace o tomto ústavu (popis, historii) a vybrané údaje, které český hydrometeorologický ústav uvádí na svých stránkách - např. aktuální radarová data srážek nad územím české republiky, aktuální počasí v Evropě, předpověď počasí pro ČR, sněhové zpravodajství, bleskovou mapu ČR a informace o počasí a teplotě vody v rekreačních oblastech jižní Evropy (středozemního moře).

Na stránkách www.chmu.cz naleznete dále např.:

Další zajímavé odkazy: